Ръководства за програмиране на Google

https://codelabs.developers.google.com/

Инструмент на Google за анализ на скоростта на уеб страници

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Ръководство за работа и документация на WordPress

https://codex.wordpress.org/

Популярен инструмент за анализ на скоростта на уеб страници

https://gtmetrix.com/

Сайт за обучение по уеб технологии

https://www.w3schools.com/