Програмиране Задача 2.4 Оператор за цикъл for

Задача 4 – Оператор за цикъл for 2

Задача Да се напише програма, която въвежда от клавиатурата цяло 5-цифрено положително число и извежда цифрите му в обратен ред.   Вход Едно цяло положително 5-цифрено число.   Изход Цифрите на въведеното число, изведени в обратен ред.   Пример: Вход 12345 Изход 54321 Списък с онлайн компилатори за C++ https://www.jdoodle.com/online-compiler-c++/ https://www.onlinegdb.com/online_c++_compiler https://www.codechef.com/ide https://www.tutorialspoint.com/compile_cpp_online.php https://ideone.com/ Решение…

Прочети
Програмиране Задача 2.3 Оператор за цикъл for

Задача 3 – Оператор за цикъл for 2

Задача Да се напише програма, която въвежда естествено число K от клавиатурата и проверява дали то е просто (дели се само на 1 и на себе си).   Вход Едно естествено число.   Изход „YES“, ако въведеното число е просто и „NO“ в противен случай.   Пример: Вход 5 Изход YES Списък с онлайн компилатори…

Прочети
Програмиране Задача 2.2 Оператор за цикъл for

Задача 2 – Оператор за цикъл for 2

Задача Да се напише програма, която въвежда от клавиатурата цяло число К и след него още N цели числа. Програмата да изведе “YES”, ако числото К се среща сред въведените N числа и “NO” в противен случай.   Вход Първият ред съдържа едно цяло число K. Вторият ред съдържа едно естествено число N. Третият ред…

Прочети
Програмиране Задача 2.1 Оператор за цикъл for

Задача 1 – Оператор за цикъл for 2

Задача Да се напише програма, която прочита от клавиатурата цяло положително число N, след което прочита последователно N на брой цели числа и намира и извежда сумата на всички положителни числа измежду въведените.   Вход Първият ред съдържа едно цяло положително число N. Вторият ред съдържа N на брой цели числа.   Изход Едно число,…

Прочети