Пчелен мед

Макет на уебсайт
Дизайн на примерен сайт

Уеб Дизайн

Макет на уебсайт на производител на пчелен мед. Макетът е изработен с Adobe XD. Всички изображения свалени от pexels.com и са свободни за използване с комерсиална цел. Логата са преработени с CorelDRAW, като оригиналите са свалени от depositphotos.com и също са свободни за използване.