Задача 1.3 Оператор за цикъл for

Задача 3 – Оператор за цикъл for 1

Задача Да се въведе естествено число N <= 50 от клавиатурата. Да се изведат нечетните числа от интервала  [1, N]. Да се намери и изведе сумата им.   Вход Едно естествено число N <= 50.   Изход Числата, отговарящи на условието на задачата (всяко отпечатано на нов ред). Последният ред съдържа сумата на изведените числа.…

Задача 1.2 Оператор за цикъл for

Задача 2 – Оператор за цикъл for 1

Задача Да се въведе естествено число N <= 50 от клавиатурата. Да се намерят и изведат на монитора квадратите на числата от интервала [1, N]. Квадрат на едно число е произведението на числото със себе си.   Вход Едно естествено число N <= 50.   Изход Квадратите на числата, всеки отпечатан на нов ред.  …

Задача 1.1 Оператор за цикъл for

Задача 1 – Оператор за цикъл for 1

Задача Да се въведе естествено число N <= 50 от клавиатурата. Да се изведат на монитора N на брой * на един ред.   Вход Едно естествено число N <= 50.   Изход N на брой *, отпечатани на един ред.   Пример: Вход 6 Изход ****** Списък с онлайн компилатори за C++ https://www.jdoodle.com/online-compiler-c++/ https://www.onlinegdb.com/online_c++_compiler…