Задача 1.6 Оператор за цикъл for

Задача 6 – Оператор за цикъл for 1

Задача Да се въведе цяло положително число n <= 20. Да се намери и изведе n! (n факториел): n! = 1 * 2 * 3 * … * (n – 2) * (n – 1) * n.   Вход Едно естествено число N <= 20.   Изход Едно число, представляващо n!.   Пример: Вход 6…

Задача 1.5 Оператор за цикъл for

Задача 5 – Оператор за цикъл for 1

Задача Да се въведе естествено число N <= 50 от клавиатурата. Да се изведат числата, кратни на 5 от интервала [1, N]. Да се изведе произведението на тези числа.   Вход Едно естествено число N <= 50.   Изход Числата, отговарящи на условието на задачата (всяко отпечатано на нов ред). Последният ред съдържа произведението на…

Задача 1.4 Оператор за цикъл for

Задача 4 – Оператор за цикъл for 1

Задача Да се въведе естествено число N <= 50 от клавиатурата. Да се изведат четните числа от интервала [1, N]. Да се намери и изведе броят им.   Вход Едно естествено число N <= 50.   Изход Числата, отговарящи на условието на задачата (всяко отпечатано на нов ред). Последният ред съдържа броят на изведените числа.…