Задача 2.3 Оператор за цикъл for

Задача 3 – Оператор за цикъл for 2

Задача Да се напише програма, която въвежда естествено число K от клавиатурата и проверява дали то е просто (дели се само на 1 и на себе си).   Вход Едно естествено число.   Изход „YES“, ако въведеното число е просто и „NO“ в противен случай.   Пример: Вход 5 Изход YES Списък с онлайн компилатори…