Задача 2.4 Оператор за цикъл for

Задача 4 – Оператор за цикъл for 2

Задача Да се напише програма, която въвежда от клавиатурата цяло 5-цифрено положително число и извежда цифрите му в обратен ред.   Вход Едно цяло положително 5-цифрено число.   Изход Цифрите на въведеното число, изведени в обратен ред.   Пример: Вход 12345 Изход 54321 Списък с онлайн компилатори за C++ https://www.jdoodle.com/online-compiler-c++/ https://www.onlinegdb.com/online_c++_compiler https://www.codechef.com/ide https://www.tutorialspoint.com/compile_cpp_online.php https://ideone.com/ Решение…