Задача 1.1 Оператор за цикъл for

Задача 1 – Оператор за цикъл for 1

Задача Да се въведе естествено число N <= 50 от клавиатурата. Да се изведат на монитора N на брой * на един ред.   Вход Едно естествено число N <= 50.   Изход N на брой *, отпечатани на един ред.   Пример: Вход 6 Изход ****** Списък с онлайн компилатори за C++ https://www.jdoodle.com/online-compiler-c++/ https://www.onlinegdb.com/online_c++_compiler…